Skwer zieleni

Projekt zagospodarowania skweru nawiązuje do charakteru dawnego zieleńca. Niegdyś w tym miejscu stała kamienica, która została zburzona. W ten sposób powstała "wyrwa" w tkance miejskiej. Obszar ten został zagospodarowany jako skwer zieleni z rzeźbą zlokalizowaną w centrum, który miał być miejscem spotkań. Współczesny projekt w symboliczny sposób odwołuje się do historii miejsca i budzi wspomnienia wśród jego mieszkańców. Dawniej figura kobiety z dzbanem, dziś nowoczesna rzeźba, przywołująca ruch wody. Nowy skwer zieleni w Drezdenku ma sprzyjać spotkaniom mieszkańców, umożliwiać odpoczynek w jego zaciszu oraz spożywanie posiłków na zewnątrz przy stolikach pod parasolami.

Koncepcja opiera się na geometrycznych kształtach. Podczas planowania uwzględniono główne kierunki poruszania się pieszych oraz utworzenie przestrzeni umożliwiającej wypoczynek. Rzeźba/instalacja została umieszczona pośrodku skweru, tak jak dawniej. Proste kształty niewielkich zieleńców proponuje się obsadzić roślinnością zimozieloną, kwitnącymi bylinami oraz zwiewnymi trawami. Niektóre z nich będą wyniesione na murkach, wprowadzając dynamikę w granice skweru, a także zabezpieczając roślinność przed zniszczeniem oraz deptaniem.

Istniejące jesiony są w dobrym stanie zdrowotnym, dlatego zachowano je w projekcie. Postanowiono pozostawić je w powierzchni bilogicznie czynnej, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego dorosłych drzew. Proponując nowe nasadzenia zdecydowano się stworzyć spójny charakter flory i dosadzić jesniony wyniosłe jako roślinność wysoką w zasięgu nowej przestrzeni. Dodatkowo w samym centrum skweru zaproponowano nasadzenia z głogu pośredniego Paul's Scarlet, które urozmaicą skwer w okresie kwitnienia. W przyszłości te niewielkie drzewa stanowić będą akcent skweru, nie zacieniając innych roślin na wyznaczonych rabatach.

Przy pustej zaniedbanej ścianie budynku od zachodniej strony skweru pronuje się wykonać konstrukcję z zimozielonym pnączem z bluszczu lub/i dodać akcent artystyczny w formie muralu, który mógłby nawiązywać do historii planowanego miejsca/miasta Drezdenka.

Przy opracowywaniu projektu uwzględniono stworzenie miejsc odpoczynku i rekreacji poprzez wyposażenie terenu w wygodne ławki, ogródki gastronomiczne, stoliki wraz z siedziskami oraz murkami oporowymi. Mała architektura została dopasowana z myślą o wszystkich grupach wiekowych odwiedzających niewielki skwer oraz o osobach z niepełnosprawnościami.

Projektanci

MIA studio | Archidea

Lokalizacja

Drezdenko

Data

styczeń 2017

Powierzchnia

1000 mkw

Inwestor

Urząd Miasta Drezdenko

Status

Projekt zakończony

skwer zieleni siedziska i stoliki pod drzewami skwer zieleni z lotu ptaka projekt skweru zieleni