Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych online  przez MIA studio sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29 D,  działalność wpisana KRS – pod numerem NIP 899 288 76 76, REGON 387347672,  za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.mia-studio.pl/sklep/ , w związku z jej sprzedażowym charakterem oraz realizacją złożonych  zamówień. Założenia niniejszej Polityki prywatności stanowią integralną część Regulaminu Sklepu, akceptacja którego jest warunkiem niezbędnym do korzystania  z witryny sklepowej i składania przez Klienta zamówień.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez strony  internetowe, platformy lub aplikacje tzw. „stron trzecich”, czyli m.in. operatorów  płatności oraz strony, do których odnośniki zewnętrzne w postaci tekstowej lub  graficznej znajdują się na stronie www.mia-studio.pl/sklep/. W odniesieniu do  powyższych zastosowanie mają odrębne polityki prywatności i warunki korzystania  z witryn, właściwe tymże stronom.

Sklep MIA studio nie gromadzi, nie ujawnia i nie wykorzystuje danych osobowych  bez zgody użytkownika. Klient dokonując rejestracji w Sklepie, a następnie  składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na ich wykorzystanie, celem jego  realizacji, zgodnie z założeniami Regulaminu oraz niniejszą Polityką prywatności.  Zakres gromadzonych w tym celu danych osobowych obejmuje imię i nazwisko,  adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres  zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu, numer rejestracji przedsiębiorstwa (w  przypadku podmiotów gospodarczych), nazwę i ilość zamówionych produktów oraz  wartości i daty złożonych zamówień.

Zgromadzone dane wykorzystywane są przez www.mia-studio.pl/sklep/ przede  wszystkim w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, realizacji  złożonych zamówień, kontaktu z Klientami w przypadku napotkanych problemów  bądź utrudnień oraz po to, by poznać preferencje Klientów i na ich podstawie stale  doskonalić naszą ofertę.

Gromadzone dane nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne, z  wyłączeniem przypadków obowiązku takiego przechowywania, wynikającego z  przyczyn biznesowych lub prawnych. Aby uchronić zgromadzone dane przed  przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, automatycznie, w regularnych  odstępach czasowych tworzony jest ich duplikat na serwerze www.mia-studio.pl/sklep/ w postaci zaszyfrowanej kopii zapasowej.

Sklep MIA studio stosuje wszelkie środki ostrożności, by chronić dane osobowe  naszych Klientów i wymaga tego również od stron trzecich, przetwarzających je w  naszym imieniu na etapie realizacji zamówienia. Dostęp do tychże danych jest ograniczony, w oparciu o udostępnienie jedynie niezbędnych informacji,  wykluczając możliwość dostępu osobom nieupoważnionym lub ich nienależyte  wykorzystanie.

Nasi Klienci mają stałe prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich  edycji, bądź aktualizacji, po zarejestrowaniu, z poziomu panelu konta użytkownika.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości lub zastrzeżeń związanych z  tematyką danych osobowych lub ich przetwarzania, zachęcamy do kontaktu pod  numerem telefonu +48 724 135 035 lub +48 609 196 042 lub drogą mailową pod  adresem sklep@mia-studio.pl