Rewitalizacja rynku

Rozwadów - obecnie dzielnica Stalowej Woli, niegdyś małe miasteczko z prawami miejskimi nadanymi przez Jana III Sobieskiego. Przestrzeń po dziś dzień w świadomości społeczności lokalnej bytuje jako odrębny organizm. „Rozwadowska starówka” to obszar opracowania głównej przestrzeni publicznej Rozwadowa. Aktualnie teren opracowania stanowi nieatrakcyjną formę zieleńca połączonego z zajezdnią autobusową. Jest to miejsce, które nie wykorzystuje swojego potencjału. W związku z tym koncepcja projektowa zakłada zaaranżowanie atrakcyjnej przestrzeni placu połączonego systemem zieleni o nowoczesnej formie, uwzględniającej aspekt historyczny oraz rekreacyjno-wypoczynkowy dostosowany do użytkowników wszystkich grup wiekowych.

Celem projektu jest rewitalizacja rynku i stworzenie nowego miejsca spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. Główna idea zakłada wyeksponowanie walorów historycznych oraz podkreślenie otwarcia widokowego w kierunku bryły Kościoła p.w. Matki Bożej Szkaplerznej. W tym celu proponuje się wyznaczyć linie prowadzące w nawierzchni placu, które skierują wzrok jego użytkowników na ciekawą formę architektury sakralnej. Linie w nawierzchni będą równocześnie wyznaczać zarys dawnego Ratusza w przestrzeni placu. Symboliczne podkreślenie śladów przeszłości w nawierzchni można dodatkowo uzupełnić o płyty ze stali nierdzewnej z wybitą informacją o lokalizacji Ratusza.

Centralnym elementem założenia projektowego jest transparentny, przeszklony pawilon sztuki z kawiarnią, punktem informacyjnym i sanitariatami. Łączy on centrum kultury z jego różnymi formami aktywności (np. cykliczne wystawy, spotkania autorskie, wernisaże i inne). Elegancka nawierzchnia w subtelny sposób podkreśla lokalizację pawilonu w zarysie dawnego Ratusza, natomiast nowoczesna forma zieleni przełamuje sztywną formę placu. W tym miejscu wytworzono platformę dialogu pomiędzy historią a współczesnością. Pawilon połączony jest schodami oraz windą z podziemną częścią centrum kultury, a więc piwnicami dawnego Ratusza. Ze względu na fakt, że Ratusz posiadał piwnice po stronie zachodniej, zdecydowano się zaaranżować zewnętrzne schody wejściowe do podziemi po stronie wschodniej. W piwnicach zaaranżowano część wystawienniczą, która doświetlana jest naturalnym światłem przeszklonej posadzki.

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie

Projektanci

MIA studio, Archidea

Lokalizacja

Stalowa Wola

Data

październik 2016

Powierzchnia

23 034 mkw

Inwestor

Urząd Miasta Stalowa Wola

Status

Koncepcja zagospodarowania

ławki na schodach otoczenie pomnika rewitalizacja rynku mała architektura na placu publicznym