Podwórko miejskie

Projekt podwórka miejskiego obejmuje jego rewitalizację, a także zakłada proekologiczne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych w centrum miasta Poznań. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na aspekt ekologiczny związany z wprowadzeniem zieleni w granice dzielnicy Śródka oraz aspekt społeczny integrujący mieszkańców miasta, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. W związku z tym przy tworzeniu koncepcji położono nacisk na funkcjonalność oraz ekologię. Projekt obejmuje zagospodarowanie wnętrza znajdującego się pomiędzy zabytkową zabudową mieszkaniową na Śródce w Poznaniu, wykorzystując ideę urban gardening, czyli miejskiego ogrodnictwa.

W celach maksymalnego wykorzystania przestrzeni podwórza miejskiego stworzono szklarnię modułową na drewnianej konstrukcji, co dodatkowo polepszy dostęp roślin do światła pomiędzy kamienicami. Konstrukcja może pełnić dwie funkcje – gastronomiczną opierającą się na sprzedaży zdrowej żywności, pochodzącej ze zbiorów z miejskich ogródków lub gospodarczą, jako schowek na narzędzia do pracy w ogrodzie. W pobliżu szklarni zaleca się także umieścić stalowe konstrukcje z linkami na rośliny pnące. W ten sposób można uprawiać truskawki pnące, czy też fasolę.

I miejsce w konkursie „ZIELONE IDZIE W MIASTO”

Projektanci

MIA studio

Lokalizacja

Śródka, Poznań

Data

luty 2015

Inwestor

Agencja Create Event

urban gardening miejskie ogrodnictwo szklarnia w mieście