Plac publiczny

Ideą na wykorzystanie potencjału i ożywienie placu jest wykreowanie przestrzeni relaksacyjnej o charakterze reprezentacyjnym, który urozmaicony zostanie zielenią oraz ruchem wody. Nowoprojektowana przestrzeń placu ma sprzyjać spotkaniom i odpoczynkowi, ale także ma zapewnić dobre powiązania komunikacyjne. W związku z tym podstawą założenia projektowego był czytelny podział placu na trzy strefy:

- parkingową,

- plac otwarty o charakterze reprezentacyjnym,

- rekreacyjną.

W granicę placu wpisano różnorodne funkcje i aby zachować jednolity charakter przestrzeni zaproponowano wymianę nawierzchni w formie regularnych kwadratów. Wyznaczają one kompozycję placu i podkreślają reprezentacyjny charakter miejsca. Dodatkowo wprowadzają w przestrzeń dynamikę, w wyniku skupienia jednolitej nawierzchni w centrum i rozproszenia jej na obrzeżach placu. Wszystkie strefy wzajemnie się przenikają, nie zaburzając funkcjonowania placu, jako jednorodnej tkanki miejskiej.

Nagroda publiczności w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Słupsku

Projektanci

MIA studio

Lokalizacja

Placu Zwycięstwa, Słupsk

Data

czerwiec 2015

Inwestor

Urząd Miejski w Słupsku

wodotryski na placu woda na placu plac publiczny w Słupsku