Plac Obrońców Warszawy

Gmach Kamery Pruskiej, pomnik Piłsudskiego oraz pomnik Broniewskiego leżą na osi kompozycyjnej terenu opracowania. Jest to cenny element struktury przestrzennej placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegialna.

Plac Obrońców Warszawy stanowi jedno z ważniejszych miejsc w Płocku. Jest to przestrzeń o wysokiej randze w tkance miejskiej ze względu na historię miejsca oraz usytuowanie w jego zasięgu budynków użyteczności publicznej. Do najważniejszych należą: Urząd Wojewódzki, Gmach Prokuratury Rejonowej i Okręgowej, Bank przy ulicy Kolegialnej, a także kościół i klasztor podominikański. Prostokątna forma placu z symetrycznie wyznaczonymi alejami nadaje mu sztywne ramy widokowe, prostopadłe do Urzędu Wojewódzkiego.

Koncepcja placu jest syntezą XIX-wiecznego swobodnego układu zieleni z klasycystyczną symetrią dwuboczną. W oparciu o proponowany układ kompozycyjny wyznaczono kilka stref funkcjonalnych.

Funkcja reprezentacyjna stanowi początek osi widokowej oraz przedpole parku z placem publicznym. Uzyskana wolna przestrzeń podkreślona została zarysem dawnej cerkwi. Jest to miejsce, które zaprasza do parku. W jego zasięgu proponuje się utworzyć donice z roślinnością na podwyższeniu oraz drewniane platformy do siedzenia. W centrum placu zaproponowano wodotryski z iluminacją, aby podnieść atrakcyjność strefy oraz poprawić mikroklimat. W dalszej części parku zaproponowano strefę edukacji, która stanowi atrakcyjną formę przejściową, uzupełnioną o stanowiska z opisaną roślinnością, umieszczoną w regularnych kwaterach, tworząc edukacyjny ogród pokazowy. Pełni on rolę edukacji botanicznej poprzez montaż tabliczek z nazwami gatunkowymi roślin. W samym centrum parku zlokalizowano plac wody, miejsce rekreacji oraz odpoczynku. W jego zasięgu zaproponowano dwa zbiorniki wodne okalające okrągły plac z liniowymi wodotryskami oraz meblami miejskimi. W jego wnętrzu umieszczono mapę z zarysem Płocka, która jest podświetlona nocą. Pełni ona rolę tablicy kierunkowej, wskazując odległości do najciekawszych miejsc w Płocku. Przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego zaprojektowano drugą strefę reprezentacyjną przy pomniku Józefa Piłsudskiego. W jego zasięgu zaleca się aranżację drzew formowanych, które swoim minimalistycznym, geometrycznym pokrojem nadadzą wnętrzu kameralny i elegancki wydźwięk.

III wyróżnienie w konkursie na zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy w Płocku wraz ze schodami Broniewskiego

Projektanci

MIA studio | Archidea

Lokalizacja

Płock

Data

marzec 2016

Inwestor

Urząd Miasta Płocka

Publikacje

plac publiczny z fontanną diagram analiza historyczna drzewa formowane w ażurowych kratkach fontanna na placu donice z betonu architektonicznego na placu otoczenie pomnika z zielonymi tarasami projekt parku z placem publicznym