Ogród społeczny

Ogród społeczny dopasowano do istniejącego drzewostanu oraz układu komunikacyjnego parku. Obszar zdecydowano się zaaranżować w nowoczesnych, geometrycznych kształtach, które porządkują przestrzeń. Zastosowany układ pozwolił wyznaczyć poszczególne strefy w ogrodzie, aby zapewnić jego użytkownikom mnogość atrakcji:
- strefa zabaw - naturalny plac zabaw
- strefa edukacyjna
- strefa rekreacyjna
- strefa ogrodu uprawnego
- strefa zmysłów - ścieżka bosych stóp
- strefa aktywności - joga

Przez środek ogrodu zdecydowano poprowadzić główną ścieżkę łączącą się z układem komunikacyjnym parku. Jest to ścieżka utwardzona, wykonana z kostki betonowej na szerokość dwóch metrów, aby zapewnić swobodę w poruszaniu się osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Dodatkowe wejście do ogrodu zaplanowano od strony zachodniej, aby ułatwić komunikację w przypadku organizacji festynu na terenie parku. Całość inwestycji proponuje się ograniczyć z żywych gałązek wierzbowych jako naturalne ogrodzenie.

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji Ogrodu Społecznego w Parku Górnika w Rybniku - Chwałowicach

Projektanci

MIA studio

Lokalizacja

Rybnik

Data

luty 2018

Inwestor

Miejski Dom Kultury w Rybniku

Status

Koncepcja projektowa

ogród społeczny naturalny plac zabaw kino letnie