Mała architektura

Projekt małej architektury i zieleni ma na celu podnieść estetykę Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz stworzyć przyjazne przestrzenie dla mieszkańców, uwzględniając nie tylko sam Rynek, ale także obszary do niego przylegające. Projekt wzmacnia istniejącą funkcję Rynku jako miejsca spotkań mieszkańców oraz organizacji wydarzeń okolicznościowych.

W związku z tym postanowiono wyposażyć część istniejącej nawierzchni placu w specjalne wnęki w odstępach pięciometrowych, aby umieścić tam media oraz uzbrojenie pozwalające na montaż urządzeń ekspozycyjnych, handlowych lub ozdób świątecznych. Wnęki, w momencie, kiedy nie są użytkowane znajdują się pod specjalnie przyciętą płytą kamienną o fakturze identycznej, jak pozostała część placu, aby nie zaburzyć reprezentacyjnego charakteru przestrzeni.

Proponowane urządzenia ekspozycyjne montowane we wnęki to między innymi mobilne słupy oświetleniowe. Montaż słupów umożliwi organizowanie plenerowych wystaw, kiermaszy, jarmarków oraz imprez. Między słupami można rozciągnąć nierdzewne linki przytwierdzone do metalowych profilów słupa, dzięki temu na linkach zawiesić będzie można lampiony. Dodatkowo w sezonie letnim proponuje się ustawić donice, z których będą poprowadzone linki do słupów, aby umożliwić stworzenie zielonej ściany z szybkorosnącego chmielu.

Atutem przestrzeni Rynku jest jego wyposażenie w nowoczesną małą architekturę, połączoną zielenią, tj. ławka z trejażem, czy leżak.

III miejsce w konkursie na projekt zagospodarowania elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projektanci

MIA studio

Lokalizacja

Rynek, Ostrowiec Świętokrzyski

Data

maj 2015

Inwestor

Urząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim

oświetlenie na placu publicznym mała architektura