Dworzec PKP

Koncepcja projektu zakłada zagospodarowanie terenów wokół stacji kolejowej w Teresinie wraz z rewitalizacją budynku dworca i nadaniem jej dodatkowych funkcji. Idea opiera się na stworzeniu centrum wsi, w którym skupiałoby się życie kulturalne Teresina poprzez wytyczenie placu głównego, stref rekreacji i lokalizację różnorodnych usług.

Przestrzeń dworca PKP ma sprzyjać spotkaniom i odpoczynkowi, organizować w czytelny sposób przestrzeń. W związku z tym podstawą założenia projektowego był podział obszaru na trzy strefy:

1. reprezentacyjną (plac główny)

2. rekreacyjną

3. usługową

Wolna przestrzeń placu (strefa reprezentacyjna) stanowi obszar dla organizacji wydarzeń kulturalnych – koncertów, jarmarków, czy wystaw czasowych. Nawierzchnię placu proponuje się wykonać z płyt kamiennych oraz kostki granitowej. Zaproponowany układ regularnych kwadratów, wyznaczy kompozycję placu i podkreśli reprezentacyjny charakter miejsca. Elementem uzupełniającym wnętrze placu jest umiejscowienie w centralnej części płytkiego zbiornika wodnego wyniesionego nad powierzchnię placu oraz wodotrysków z iluminacją, aby podnieść atrakcyjność strefy, a także poprawić mikroklimat. W części północnej placu proponuje się zaaranżować strefę Wi Fi z obrotowymi siedziskami, które pozwolą użytkownikom wybrać najbardziej interesujący widok. W tym miejscu zaproponowano zieleń o różnej wysokości, nadając dynamikę kompozycji i zasłaniając przejście podziemne na perony. Wokół placu proponuje się także wprowadzić kamienne ławki z formowaną roślinnością zimozieloną, bądź pnączem (w przypadku ustawienia ich pod murem).

Budynek stacji kolejowej to zabudowa zabytkowa, która stanowi dominantę w przestrzeni ulicy Torowej oraz bezpośrednio koresponduje z projektowanym placem głównym. W budynku dworca proponuje się wyznaczyć nowe pomieszczenia na parterze budynku, aby stworzyć przestrzeń dla dodatkowych funkcji. Zaproponowano przeniesienie kasy biletowej wraz z zapleczem socjalnym do części północnej. Miejsce na kawiarnię dworcową zaaranżowano w miejscu dotychczasowej poczekalni i kasy biletowej, uzyskano w ten sposób funkcjonalną przestrzeń z widokiem na atrakcyjny plac główny.

Strefa rekreacyjna została zaprojektowana w zachodnim fragmencie obszaru. Charakter przestrzeni nawiązuje do zastosowanego modułu kwadratu w nawierzchni. W zasięgu strefy projektuje się zaaranżować kamienne ławki oraz „kostki wodne” w celu zapewnienia miejsca do wypoczynku, a także zabawy.

W zasięgu strefy rekreacyjnej zaleca się zaaranżować nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który będzie komponował się z projektowaną przestrzenią. Sugeruje się odgrodzić go od podjazdu dla niepełnosprawnych niską formą żywopłotu z krzewów liściastych.

Strefa usługowa obejmuje niewielkie centrum handlowe z ekstensywnym zielonym dachem. Jego forma jest prosta, aby nie konkurować z bryłą budynku dworca. Budowa tego typu obiektu pozwoli na skupienie usług w jednym miejscu. Poza usługami handlowymi dodatkowymi funkcjami, które mogą się znaleźć w obiekcie są: siłownia, świetlica miejska, punkt apteczny i pocztowy. W obrębie tej strefy zlokalizowano przystanek autobusowy, dodatkowo proponuje się wprowadzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

I miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku dworca oraz terenów przyległych w Teresinie

Projektanci

MIA studio

Lokalizacja

dworzec PKP, Teresin

Data

lipiec 2015

Inwestor

Urząd Gminy Teresin

kamienne ławki z bukszpanem krzesła obrotowe na placu poczekalnia dworzec pkp kawiarnia dworcowa plac przy dworcu pkp