Plac publiczny

Projekt zakłada wydobycie potencjału placu oraz utworzenie węzła miejskiej przestrzeni publicznej przy jednoczesnym respektowaniu pamięci historycznej. Głównym założeniem projektowym było wydzielenie stref: reprezentacyjnej, rekreacyjnej i parkingowej oraz zachowanie osi widokowej pomiędzy Starym Rynkiem i Placem Twierdzy. Na osi usytuowano pomnik w formie ram widokowych, symbolizujących bramę miasta. Projektowana przestrzeń sprzyja spotkaniom i odpoczynkowi dzięki nowym meblom miejskim, a jej wolny teren zapewnia miejsce dla organizacji wydarzeń kulturalnych.

Nawierzchnię placu zakłada się wykonać z kamiennych płyt oraz kostki granitowej. Forma regularnych kwadratów wyznacza kompozycję i podkreśla reprezentacyjny charakter miejsca, nawiązując do zastanego układu posadzki. Oś widokową wytycza środkowa część placu wschód zachód, która wyróżnia się jaśniejszym odcieniem kamiennych płyt. Podkreśla ona wartość historyczną placu dzięki umieszczeniu na niej pomnika w formie trzech prostokątów, tworzących zarówno ramę widokową jak i symboliczną bramę miasta. Nakreślony został na nim uproszczony drezdenecki herb z zarysem orła oraz data lokacji miasta 1317.
Na osi placu w nawierzchni umieszone zostaną tabliczki z brązu z wybitymi najważniejszymi datami i wydarzeniami związanymi z historią Drezdenka „ŚCIEŻKA HISTORII”. Dodatkowym atutem tego założenia jest możliwość kontynuowania „ścieżki” poprzez dokładanie kolejnych płytek z biegiem czasu. Ponadto na placu usytuowano tablice historyczne „DREZDENKO NA TROPIE HISTORII”, które zawierają dawne fotografie z widokami placu Wileńskiego. Docelowo tablice można umieścić na terenie całego miasta, byłaby to ciekawa forma edukacji historycznej nie tylko dla dorosłych, ale również dzieci.

Wolna przestrzeń placu wyposażona została w efektowne wodotryski z iluminacją, aby podnieść atrakcyjność strefy oraz poprawić mikroklimat. Lokalizacja ich w tym miejscu nie zakłóca komunikacji pieszej, gdyż zostały podzielone na dwie grupy, co umożliwia swobodne poruszanie się pieszych po przekątnych placu. Wodotryski nie będą stanowiły przeszkody w przebiegu wydarzeń kulturalnych, gdyż są zaprojektowane równo z powierzchnią placu, a wprowadzone w stan uśpienia pozwolą na swobodne wykorzystanie powierzchni placu.

I miejsce w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na koncepcję przebudowy Placu Wileńskiego w Drezdenku

Projektanci

MIA studio, Archidea

Lokalizacja

Plac Wileński, Drezdenko

Data

styczeń 2016

Powierzchnia

7 574 mkw

Inwestor

Urząd Miasta Drezdenko

Status

W trakcie realizacji

Plac Wileński w Drezdenku pomnik brama miasta Drezdenko miejski plac zabaw strefa rekreacji Drezdenko Plac Wileński w Drezdenku plac publiczny Drezdenko