Rewitalizacja rynku

Rozwadów - obecnie dzielnica Stalowej Woli, niegdyś małe miasteczko z prawami miejskimi nadanymi przez Jana III Sobieskiego. Przestrzeń po dziś dzień w świadomości społeczności lokalnej bytuje jako odrębny organizm. „Rozwadowska starówka” to obszar opracowania głównej przestrzeni publicznej Rozwadowa. Aktualnie teren opracowania stanowi nieatrakcyjną formę zieleńca połączonego z zajezdnią autobusową. Jest to miejsce, które nie wykorzystuje swojego potencjału. W związku z tym koncepcja projektowa zakłada zaaranżowanie atrakcyjnej przestrzeni placu połączonego systemem zieleni o nowoczesnej formie, uwzględniającej aspekt historyczny oraz rekreacyjno-wypoczynkowy dostosowany do użytkowników wszystkich grup wiekowych.

Celem projektu jest rewitalizacja rynku i stworzenie nowego miejsca spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. Główna idea zakłada wyeksponowanie walorów historycznych oraz podkreślenie otwarcia widokowego w kierunku bryły Kościoła p.w. Matki Bożej Szkaplerznej. W tym celu proponuje się wyznaczyć linie prowadzące w nawierzchni placu, które skierują wzrok jego użytkowników na ciekawą formę architektury sakralnej. Linie w nawierzchni będą równocześnie wyznaczać zarys dawnego Ratusza w przestrzeni placu. Symboliczne podkreślenie śladów przeszłości w nawierzchni można dodatkowo uzupełnić o płyty ze stali nierdzewnej z wybitą informacją o lokalizacji Ratusza.

Centralnym elementem założenia projektowego jest transparentny, przeszklony pawilon sztuki z kawiarnią, punktem informacyjnym i sanitariatami. Łączy on centrum kultury z jego różnymi formami aktywności (np. cykliczne wystawy, spotkania autorskie, wernisaże i inne). Elegancka nawierzchnia w subtelny sposób podkreśla lokalizację pawilonu w zarysie dawnego Ratusza, natomiast nowoczesna forma zieleni przełamuje sztywną formę placu. W tym miejscu wytworzono platformę dialogu pomiędzy historią a współczesnością. Pawilon połączony jest schodami oraz windą z podziemną częścią centrum kultury, a więc piwnicami dawnego Ratusza. Ze względu na fakt, że Ratusz posiadał piwnice po stronie zachodniej, zdecydowano się zaaranżować zewnętrzne schody wejściowe do podziemi po stronie wschodniej. W piwnicach zaaranżowano część wystawienniczą, która doświetlana jest naturalnym światłem przeszklonej posadzki.

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie

Projektanci

MIA studio, Archidea

Lokalizacja

Stalowa Wola

Data

październik 2016

Inwestor

Urząd Miasta Stalowa Wola

ławki na schodach otoczenie pomnika rewitalizacja rynku mała architektura na placu publicznym